History

"Grooter rijkdom van palmen vindt men nergens ter wereld dan in ’s Lands Botanischen tuin te Buitenzorg op Java. Bloemen en orchideeën, varens in duizenderlei afwisselingen bieden een overrijk veld van studie voor den botanicus.
Groote rijwegen en heerlijke paden doorsnijden den uitgestrekten hortus, die de geliefkoosde wandelplaats is der Buitenzorgsche dames en heeren, zoowel als van de talrijke vreemdelingen, die Buitenzorg bezoeken.
Buitenzorg is de schoonste parel aan de kroon der Koningin van ’t Oosten".
(citaat Justus van Maurik 1883)

 

Kwadijkerweg 2
1461 DW Zuidoostbeemster
Telefoon 06 50282354