De beplantingschema's van Buitenzorg gaan altijd vergezeld van een plantenlijst met de gekozen bomen, heesters en vaste planten. Hierop worden bijzonderheden, bijvoorbeeld bloeitijd, hoogte en kleur aangegeven maar ook eenvoudige onderhoudsadviezen.